Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Eigerøy arbeidskirke 

- januar, februar, mars -

arbeidskirka, web.jpg

For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag kl. 09:30-09:45
(75-90 min før gudstjenestestart)

 

Dato, kl.  Søndag 14. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. 
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  Søndag 28. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. 
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Såmannssøndag

 

 

 

 

 


 

Dato, kl.  Søndag 11. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Fastelavnssøndag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 25. februar kl. 11:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 11. mars kl. 11:00  
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  4. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Torsdag 29. mars kl. 19:00
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Dag i kirkeåret  Skjærtorsdag