Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

GUDSTJENESTER 

- Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og Egersund misjonshus -

VÅREN 2019


Mulighet for dåp


Bakkebø kirke

Dato, kl.  20. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd    
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  Tårnagenter
Kirkekaffe   
Søndag i kirkeåret  3. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl.

 Søndag 7. april kl. 19:00

Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  
Andre innslag  Tomasmesse
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 4. søndag i fastetiden

 

Hellvik bedehus

hellvik bedehus web.jpg 

Dato, kl.  Søndag 13. januar kl. 10:30   
Dåp, nattverd   
Prest  Vikar
Offerformål   
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden 

 

Dato, kl.  Søndag 17. februar kl. 10:30  
Dåp, nattverd   
Prest og kateket  Vikar
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Såmannssøndag

 

Dato, kl.  Søndag 17. mars kl. 10:30  
Dåp, nattverd   
Prest  Vikar
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden 

 

Dato, kl.  Søndag 14. april kl. 19:00 (?)
Dåp, nattverd  
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag

 

Dato, kl.  Søndag 19. mai kl. 10:30 
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  5. søndag i påsketiden 

 

Dato, kl.  Søndag 16. juni kl. 10:30
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Treenighetssøndag

 

Egersund Misjonshus

G2-gudstjenester

misjonshuset.jpg

Dato, kl.  Søndag 13. januar kl. 17:00 
Dåp, nattverd   
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl.  Søndag 3. mars kl. 17:00      
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Fastelavnssøndag

 

Dato, kl.

 Søndag 26. mai kl. 17:00

Dåp, nattverd

 

Prest

 Martin Kolstad

Offermål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 6. søndag i påsketiden