Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Agent- og dåpshelg!

Vi har en flott helg i sikte! Allerede i dag skal tårnagenten treffes i Bakkebø kirke der de får drive med litt realt detektivarbeid før gudstjenesten på søndag. Søndagen starter med tårnagent-gudstjeneste på Slettebø kl 11:00, før hele FEM babyer skal døpes i Egersund kirke kl. 13:00.

Et godt samarbeid

Egersund menighet samarbeider med Egersund misjonsforening om flere ting i løpet av et år. Et av samarbeidene er det vi kaller for G2 (Gudstjeneste 2).

Tårnagenter i Bakkebø kirke

Nå nærmer det seg igjen tårnagentsamling for alle som fyller 9 år i år! Dette er et felles arrangement som Eigerøy, Egersund og Helleland menigheter arrangerer.

Søndagstanker – Åndelige frukter

På hver første fredag i måneden denne våren, skal vi i søndagstankene skrive om de åndelige fruktene. Eller sagt med Bibelens språk; Åndens frukt: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Kjære venner i Norge!

Vi har fått julehilsen fra Saku og Mustamäe i Estland, der Magne Mølster jobber som NMS-misjonær. Mustamäe Magda Magdalena er Egersund vennskapsmenighet.