Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Diakoni i fastetiden

Om 2 dager feires fastelavnssøndag i kirkene. Dette er den tradisjonelle siste festdagen før fastetiden som varer i 40 dager, frem til lørdag før påske.

Hvorfor går du til gudstjeneste?

På søndag traff menighetsbladet Agnes Jorunn Hetland Storhaug på gudstjeneste i Helleland Kirke. Vi stilte Agnes Jorunn noen spørsmål rundt det å gå på gudstjeneste.

Kvifor går du på gudsteneste?

Menighetsbladet traff Kristine Friestad Østebrød (28) på gudsteneste i Eigerøy arbeidskirke. Vi ville vite meir om kvifor ho går på gudstenester.

Menneske først

I vår omgang med andre har vi lett for å beskrive våre medmennesker ut fra deres yrker eller andre betegnelser fra deres livssituasjon. I vår tid med kraftig bruk av sosiale medier der hver enkelt er sin egen redaktør, kan dette utarte til ensidige påstander og påståtte sannheter.

Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste

Det finnes mange grunner til at folk velger å gå, eller å ikke gå på gudstjeneste. Her gjengir soknepresten ti gode grunner til hvorfor vi bør ta turen til kirken i blant.  

Hva er egentlig en gudstjeneste?

Hva er egentlig en gudstjeneste? Hva er det de feirer? Og hvorfor akkurat på en søndag? Hver søndag samles en flokk i kirka. Vi har ulike grunner for å være tilstede, men alle er kommet for å feire gudstjeneste.