Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon 2019 crop.jpg


Din stemme teller i Kirkevalget

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Møter mellom religioner – møter mellom mennesker

Her i Egersund er vi innbyggere med mange ulike kulturer og religioner. Jeg mener at det er viktig å møtes på tvers av kulturer og religioner. Vi må tørre å være sammen og slik finne ut hva vi kan gjøre sammen for å gjøre livet bedre for alle.

Kjære venner i Norge! - Hilsen fra Estland

Siste hilsen fra venner i Estland der Tiina Klement og Magne Mølster forteller om kirkebyggingen i Mustamäe, menighetsbladteprosjektet i Saku, og menighetslivet ellers. 

Før helgen med Ingun

For ikke lenge siden feiret vi pinse. En dag som feires av alle kristne over hele verden som den dagen kirka begynte å vokse fra en liten gruppe disipler til flere tusen som ville bli døpt og følge Jesus. Pinsen minner oss på at vi ikke er alene.

Søndagstanker – Åndens frukt er vennlighet

I dag har vi kommet til den femte av Åndens frukt – vennlighet. Hver første fredag i måneden omtaler vi en ny. Utgangspunktet er følgende sitat fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Pilegrimer for 10. gang

Pilegrimsvandring fra Ogna til Egersund har for enkelte blitt noe som hører forsommeren til. For 10. året på rad inviterte diakoniutvalget til pilegrimsvandring.