Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Vi går inn i pinsetiden

Den liturgiske fargen for pinse er rød og et symbol på ilden og ånden. Pinsetiden varer kun i tre dager – fra pinseaften til 2. pinsedag. I pinsen er kirka pyntet i rødt. Hos oss har lesestolen fått rød duk og prestene bruker rød messehagel og rød stola over den hvite prestedrakta.

Gullkonfirmanter 2018

Søndag 6. mai var det akkurat 50 år siden forventningsfulle og kanskje litt nervøse ungdommer sto konfirmasjon i Egersund kirke. Sist søndag var konfirmantene igjen samlet til gudstjeneste.

Forandret folkekirke

Forrige årsskifte var starten på en grunnleggende forandring av Den norske kirke. Etter dette har kirken blitt et eget rettssubjekt, dvs. en egen organisasjon med fullt ansvar på linje med andre arbeidsgivere.

Går det an å trene sjelen?

Siden 14. februar 2017 er vi fem personer som nå snart har gjennomført «vevkurset» på Eigerøy. Vi har nå kommet til kapittel 47 av tilsammen 52 kapitler av boka «Veven, den store treningsboken for sjelen» av Martin Lönnebo, tidligere biskop i den svenske kirka. 

Klar for konfirmasjon

I går var konfirmanter, foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler samlet til fest. Det er et flott syn når konfirmantene kommer sigende inn i aulaen på Dalane videregående i sin fineste stas.

Utvidet godhetsprosjekt i 2018

For andre år på rad arrangerer vi Godhet i Egersund. I fjor var det Godhetsdagen og i år har prosjektet blitt utvidet med en dag ekstra. Flere menigheter og foreninger samarbeider om prosjektet og det ser ut til å bli et vellykket operasjon også i år.